Přihlaste se předem ZDE, všichni přihlášení do 15.05.2022 (včetně) získávají speciální tričko májového běhu.